REKAPITULASI DAFTAR BUKU PERPUSTAKAAN 
YANG BERSUMBER DARI APBN
SMAN 1 GONDANG KAB. MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2013-2014
NO KODE (NO SERI) BUKU KODE/RAK NOINDUK JUDUL BUKU PENGARANG PENERBIT
72 1002868 100 165 LEDAKAN EQ STEVEN KAIFA
73 1002869 100 1532 THE ACCELERETED LEARNING HANDBOOOK DAVE MAIILER KAIFA
74 1002871 100 4531 MENJAUHI SIKAP EKSTREM RUDI SYAHABUDDIN DEPDIKNAS
75 1002872 100 4968 PENDIDIKAN KARAKTER   PENDIDIKAN NASIONAL
76 1002873 100 4732 TUNJUKAN DIRIMU NILAM PERMATA  
77 1002874 100 4748 KAMU BISA JADI ILMUWAN SUTRISNO HADI  
             
78 1112801 111 151 MANUSIA DALAM KONTEKS SOSIAL NURSID SUMAATMADJA ALFABETA
79 1112802 111 152 MANUSIA DALAM KONTEKS SOSIAL NURSID SUMAATMADJA ALFABETA
80 1112803 111 150 MANUSIA DALAM KONTEKS SOSIAL NURSID SUMAATMADJA ALFABETA
81 1112804 111 149 BAGIMANA MEMBUAT PROYEK ILMU PENGETAHUAN THOMAS MOORMON PAKAR RAYA
82 1112805 111 141 STRATEGI MEMENANGKAN LOMBA ILMU PENGETAHUAN JOYCE HENDERSON PAKAR RAYA
83 1112806 111 587 WINDOW ON THE WORLD TIM ERLANGGA
84 1112807 111 142 STATEGI MEMENANGKAN LOMPA ILMU PENGETAHUAN JOYCE HENDERSON PAKAR RAYA
85 1112808 111 2308 TELUK BUYAT TERCEMAR    
86 1112809 111 148 AMIPRO 3 RONNY PANGEBEAN  
87 1112810 111 143 STUDY SKILLS FOR LIFE L. RON HUBBARD GRAMEDIA
88 1112811 111 144 BASIC STUDY MANUAL L. RON HUBBARD GRASINDO
89 1112812 111 3374 TIK UNTUK SMA KLS XI SYAMSUARDI ERLANGGA
90 1112813 111 3373 TIK UNTUK SMA KLS XI SYAMSUARDI ERLANGGA
91 1112814 111 0 TIK KLS XII SYAMSUARDI ERLANGGA
92 1112815 111 1604 PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT    
93 1112816 111 2366 KUMPULAN KARYA TULIS RAI DALEM MAHENDRA  
94 1112817 111 2327 KUMPULAN KARYA TULIS LISNAWATI DEPENAS
95 1112818 111 176 KUMPULAN NASKAH PEMENAMG LOMBA PENELITIAN ILMIAH    
96 1112819 111 0 JALAN PINTAS 7 KALI LEBIH CERDAS LAUREL SCHMIDT KAIFAH
97 1112820 111 181 KUMPULAN KARYA TULIS BUDISANTOSO LIBERTY
98 1112821 111 2365 KUMPULAN KARYA TULIS RAI DALEM MAHENDRA  
99 1112822 111 111 MEMBINA MAJALAH DINDING NURSITO ADICITA KARYA NUSA
100 1112823 111 110 MEMBINA MAJALAH DINDING NURSITO ADICITA KARYA NUSA
101 1112824 111 109 MEMBINA MAJALAH DINDING NURSITO ADICITA KARYA NUSA
102 1112825 111 131 SERI PENDIDIDKAN PEMILIH UNTUK PELAJAR   JPPR
103 1112826 111 177 TES PRESTASI SAIFUDDIN AZWAR PUSTAKA PELAJAR
104 1112827 111 2330 KUMPULAN KARYA TULIS LISNAWATI  
105 1112828 111 0 4 TEORI KEPRIBADIAN BERNANO PODUSKA RESTU AGUNG
106 1112829 111 1607 KESUSASTRERAANAMERIKA    
107 1112830 111 1605 GEOGRAFI AMERIKA STEPHEN S  
108 1112831 111 128 SCHOOL BASED MANAGEMENT IBTISAM ABU DUHOU LOGOS
109 1112832 111 1603 EKOMONI AMERIKA SERIKAT    
110 1112833 111 136 PRESTROIKA DALAM PERSPEKTIF PADMA DESAIN GRAFITI
111 1112834 111 135 PRESTROIKA DALAM PERSPEKTIF PADMA DESAIN GRAFITI
112 1112835 111 137 PRESTROIKA DALAM PERSPEKTIF PADMA DESAIN GRAFITI
113 1112836 111 156 TEHNIK MENYUSUN KARYA TULIS DAN SINOPSIS DJUHARI B.A PT BINA ILMU
114 1112837 111 2364 KUMPULAN KARYA TULIS RAI DALEM MAHENDRA  
115 1112838 111 2719 PEDOMAN UMUM EJAAN BI YG DISEMPURNAKAN   BALAI PUSTAKA
116 1112839 111 3675 SU DOKU 2 KURWENI UKAR ERLANGGA
117 1112840 111 185 WRAITING WINNING ALEXANDER HAMILTON DAHARA PRIZE
118 1112841 111 2248 HUKUM KAMI HUKUM ADAT   HUMA
119 1112842 111 703 TES EMOSI ANDA APARNA CHATTOPADHYAY GMP
120 1112843 111 3346 SPEED READING SOEDARSONO GM
121 1112844 111 162 LOTUS WORDPRO 96 WAHANA KOMPUTER ANDI YOGYAKARTA
122 1112845 111 146 TEHNIK PENULISAN LAPORAN   GRAHA ILMU
123 1112846 111 0 DEMOKRASI DI ERA DIGITAL ANTHONY G WILHELM PUSTAKA PELAJAR
124 1112847 111 2250 SISTEM PERADILAN ADAT DAN LOKAL DI INDONESIA   AMAN
125 1112848 111 2249 OTONOMI & PARTISIPASI   DIFD
126 1112890 111 4563 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN Dra. INGGE HUTAGALUNG DINAS
127 1112891 111 4610 PEDOMAN PEMBINAAN AKHLAK MULIA BUDAYA SEKOLAH   KEMENTRIAN PENDIDIKAN
128 1112892 111 4610 PEDOMAN PEMBINAAN AKHLAK  MELALUI BUDAYA SEKOLAH   KEMENTRIAN PENDIDIKAN
129 1112893 111 4970 KOMPUTER OSN WINDRA SWASTIKA NOBEL EDUMEDIA
130 1112894 111 5012 YANG MUDA YANG BERPERAN SYUKRI GHOZALI  
131 1112895 111 5026 MENJADI TEMAN BAIK ZUHAIDAH M  
132 1112896 111 5036 PERANAN GENERASI MUDA DLM MENUNJANG NAMA BANGSA AANG ATHORIDA  
             
133 2001003 200 231 FIQIH MAWARIS TEUNGKU MUHAMAD PUSTAKA RIZKIPUTRA
134 2001004 200 230 FIQIH MAWARIS TEUNGKU MUHAMAD PUSTAKA RIZKIPUTRA
135 2001005 200 198 KISAH WALI SONGO MB. RAHIMSYAH LINTAS MEDIA
136 2001017 200 202 PENDIDIKAN ISLAM AZYUMARDI LOGOS
137 2001029 200 253 SUMBANGAN UMAT ISLAM MUHAMMAD ABDUR  
138 2001030 200 220 HIJRAHDI ABAD MODERN ISMAIL RAJI HIKMAH
139 2001031 200 218 AMAL JAMAI MUSHTHAFA  
140 2001032 200 319 100 NASIHAT KEPEMIMPINANA AA GYM AAGYM MUSLISHING
141 2001033 200 215 HIMPUNANA DOA DOA PILIHAN LABIB  
142 2001034 200 236 PERMASALAHAN SHALAT JUMAT A. CHODRI ROMLI PUSTAKA PROGRESIF
143 2001035 200 0 MARILAH BELAJAR MENGENAL ALLAH 2 SYAMSUL ALAM  
144 2001036 200 219 PEND AGAMA ISLAM DEPAK PT BALAI PUSTAKA
145 2001039 200 465 RAHASIA KEAJAIBAN HATI AL GHAZALI  
146 2001040 200 675 99 HADIS UTAMA BUKHARI MUSLIM SYEKH ABDURRAHMAN AKAPRES
147 2001041 200 239 BUKTI BUKTI ADANYA ALLAH MUTAWALLI GEMA INSAN
148 2001045 200 0 JUSS AMA    
149 2001049 200 243 SAYA MEMILIH ISLAM ABDUL BAQIR ZEIN  
150 2001050 200 229 PENGANTAR FIQH TEUNGKU MUHAMAD PT PUSTAKA
151 2001056 200 498 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ 2 TIM BULAN BINTANG
152 2001057 200 501 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ 3 TIM BULAN BINTANG
153 2001058 200 502 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ 4    
154 2001059 200 516 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ 6 TIM BULAN BINTANG
155 2001060 200 496 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ 2 TIM BULAN BINTANG
156 2001061 200 513 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ 5 TIM BULAN BINTANG
157 2001062 200 508 AL ARABIYAH BIN NAMADZIJ TIM BULAN BINTANG
158 2001065 200 506 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ 4   BULAN BINTANG
159 2001066 200 518 AL ARABIYYAH BIN - NAMADZIJ 6   BULAN BINTANG
160 2001067 200 522 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ 7   BULAN BINTANG
161 2001068 200 523 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ   BULAN BINTANG
162 2001069 200 2321 KUMPULAN KHOTBAH 7 CERAMAH ABU BAKAR AMELIA
528 20010100 200 511 AL ARABIYYAH BIN NAMADZIJ 5   BULAN BINTANG
529 20010101 200 206 KISAH WALI SONGO MOH RIDWAN BINTANG USAHA JAYA
530 20010102 200 227 PENGANTAR FIQH MU'AMALAH TEUNGGKU MUHAMAD HASBI ASH SHIDDIEQY PUSTAKA RIZKI PUTRA
531 20010103 200 226 ULUMUL QURAN 1 AHMAD SYADALI PUSTAKA SETIA
532 20010104 200 1894 ARAH BARU HUSNI RAHIM LOGOS
533 20010105 200 221 KISAH TELADAN 25 NABI & RASUL LABIB MZ BINTANG USAHA JAYA
534 20010106 200 247 SAYA MEMILIH ISLAM BUKU 3 ABDUL BAQIR ZAIN GEMA INSANI PRESS
535 20010107 200 0 BUKTI BUKTI KEBOHONGAN ORIENTALIS QASIM ASSAMURAI GEMA INSANI PRESS
536 20010133 200 4515 TIPS CERDAS EMOSI DAN SEPIRITUAL ISLAMI SAGGIT PURNOMO DEPDIKNAS
537 20010134 200 4579 MELAWAN DOKTRIN SESAT TERORISME SHOFIAN MAHFUD DIKNAS
538 20010135 200 4667 PESAN PESAN PERDAMAIAN KAUM SUFI EDDY JUNAEDI DINAS
539 20010136 200 4673 PLURALISME AGAMA DAN TOLERANSI SHOLAHUDIN  
             
343 6002803 600 3018 MENGAWETKAN SAYUR SAYURAN HARTANTO ANGKASA
344 6002804 600 3050 MENGAWETKAN BUAH BUAHAN HARTANTO ANGKASA
345 6002805 600 3028 PEMBUDIYAAN JERUK SIAM TIM PS
             
Home Kembali abpn hal 1