KEMBALI

Rekap Data PD yang memiliki tanggungan IDPP tapel sebelumnya sampai tanggal: 2023-05-28

No. NIPD Nama PD Tahun Pelajaran
1 8293 Rafy Yuan Mapada 2021-2022
2 8136 Deswita Nur Indah Lestari Waluyo 2021-2022
3 8339 Siti Nurfadillah 2021-2022
4 7967 Nadhia Dwi Safitri 2021-2022
5 7944 Muhammad Adam Fachrudinsyah 2021-2022
6 7950 Muhammad Dhani Nur Pradhana 2021-2022
7 8054 Vira Shinta Dewi Cahya Anggraini 2021-2022
8 8378 Akbar Gempa Turangga 2021-2022Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020